Het belangrijkste verschil tussen allel en locus is dat het allel verwijst naar een van de twee of meer alternatieve sequenties van een gen op een bepaalde locus, terwijl de locus verwijst naar een bepaalde locatie op een chromosoom waar een gen kan worden gevonden.

In de vorm van genen erft genetische informatie van ouders op kinderen. Genen zijn de specifieke nucleotidesequenties die zich in de chromosomen bevinden. Veel genen kunnen worden gevonden in het genoom van een organisme. Hun rangschikking in het genoom is nauwkeurig en de locatie van het gen kan gemakkelijk worden gevonden met behulp van een genetische marker. Bovendien kan een bepaald gen verschillende versies hebben die we allelen noemen. De specifieke locatie van een gen in het chromosoom is ook erg belangrijk en we noemen het een locus.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil
2. Wat is een allel
3. Wat is een Locus
4. Overeenkomsten tussen Allele en Locus
5. Zij aan zij vergelijking - Allel versus Locus in tabelvorm
6. Samenvatting

Wat is een allel?

Een allel is een alternatieve vorm van een gen. In eenvoudige woorden verwijzen allelen naar verschillende versies van een gen. Er zijn vaak twee allelen van één gen. Maar het kan variëren. Meer dan twee allelen kunnen aanwezig zijn in genen. Ze bevonden zich echter op dezelfde locatie als de homologe chromosomen die locus worden genoemd. De DNA-sequentie of de nucleotidesequentie verschilt tussen allelen van hetzelfde gen als gevolg van mutaties. Dit leidt tot verschillende waarneembare fenotypische eigenschappen en genetische aandoeningen.

Mensen hebben vaak twee allelen op elke genetische locus omdat ze diploïd zijn en tijdens de bevruchting één homoloog chromosoom van elke ouder verwerven. Volgens de Mendeliaanse genetica kunnen allelen ofwel dominant allel ofwel recessief allel zijn, afhankelijk van hun bijbehorende eigenschappen. Een dominant allel kan zijn fenotypische eigenschap tot uitdrukking brengen, zelfs wanneer het ene allel aanwezig is. Maar om de recessieve fenotypische eigenschap tot uitdrukking te brengen, moeten beide allelen recessief (homozygoot recessief) zijn op de locus.

Wat is een locus?

Een locus (in het meervoud loci) is een locatie op het chromosoom waar zich een gen bevindt. De meeste mensen noemen het een chromosoom marker. Een genetische kaart is een loci geordende lijst voor een bepaald genoom. Genmapping is het meest gebruikte proces om de locus in een bepaald biologisch kenmerk te bepalen.

Wanneer een organisme heterozygoot is voor een bepaalde locus, zijn er één dominant allel en één recessief allel erop. Als het organisme homozygoot is, draagt ​​hij twee dominante allelen of twee recessieve allelen op één locus.

Wat zijn de overeenkomsten tussen Allele en Locus?


  • Je kunt zowel allel als locus vinden op chromosomen.
    Het zijn termen geassocieerd met genen.
    Allelen lokaliseren op dezelfde locus van een gen.
    In de genetica zijn ze echt belangrijk voor veel studies.

Wat is het verschil tussen Allele en Locus?

Er zijn duizenden genen aanwezig in de chromosomen. Allel en locus zijn twee termen die verband houden met chromosomen en de genen. Allele is een van de mogelijke vormen van een gen. Gewoonlijk zijn er twee soorten allelen, dominant allel of recessief allel. Aan de andere kant is de locus een positie op een chromosoom waar een gen wordt gevonden. Het is een specifieke locatie. Dit is het belangrijkste verschil tussen allel en locus. Bovendien werkt de locus ook als een genetische marker. Ook zijn loci belangrijk bij het in kaart brengen en construeren van een genetische kaart van een organisme. Op basis van hun functies is het verschil tussen allel en locus dat het allel codeert voor een eigenschap, terwijl de locus een gen bewoont.

De onderstaande infographic presenteert het verschil tussen allel en locus in tabelvorm.

Verschil tussen allel en locus in tabelvorm

Samenvatting - Allele versus Locus

Allel en locus verschillen van elkaar, hoewel allelen zich op loci bevinden. Daarom is het allel een mogelijke vorm van een gen. Anderzijds is de locus een specifieke locatie op een chromosoom waar een gen zich bevindt. Loci zijn genetische markers. Er kan meer dan één allel op één locus zijn. Bovendien codeert allel voor een gen, terwijl locus slechts een positie op het chromosoom is. Dit is het verschil tussen allel en locus.

Referentie:

1. "Allele." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 augustus 2018. Hier beschikbaar
2. "Allele." ScienceDaily, ScienceDaily. Beschikbaar Hier

Afbeelding met dank aan:

1. "Gene Loci and Alleles" door Keith Chan - Eigen werk, (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
2. "Neurofibromatosis2-locus" Door Oorspronkelijke auteur onbekend, gevectoriseerd door Jkwchui (Public Domain) via Commons Wikimedia