Hoogte versus middelloodlijn
 

Hoogte en middelloodlijn zijn twee geometrische termen die met enig verschil moeten worden begrepen. Ze zijn niet één en dezelfde in de definitie. Hoogte is een lijn van hoekpunt loodrecht op de tegenoverliggende zijde. De hoogten van de driehoek kruisen elkaar op een gemeenschappelijk punt. Dit gemeenschappelijke punt wordt orthocenter genoemd.

Het is interessant om op te merken dat er afzonderlijke formules zijn om de hoogten op te lossen. Als a, b en c zijden van een driehoek dan kun je een van de hoeken oplossen met behulp van de Cosinus Wet en je kunt ook de hoogte van de driehoek oplossen met de formule van functies van een rechthoekige driehoek. Dit kan als je het gebied van de gegeven driehoek kent.

Als het gebied van de gegeven driehoek A is, kunnen de verschillende hoogten van de driehoek worden gevonden met behulp van de formules, namelijk hA = 2A / a, hB = 2A / b en hC = 2A / c

De middelloodlijn heeft een geheel andere definitie. Loodrechte bissectrice van een driehoek is een loodlijn die door het middelpunt van de zijkant van de driehoek kruist. Dit is het belangrijkste verschil tussen hoogte en middelloodlijn. Het is interessant op te merken dat bij het bepalen van de hoogte rekening moet worden gehouden met hoekpunt, terwijl bij het vinden van de middelloodlijn rekening moet worden gehouden met het middelpunt van de zijkant.

De drie middelloodlijnen worden gevonden in een poging om het snijpunt van het middelpunt van de omcirkelende cirkel van de driehoek te vinden. Dit is het doel van het kennen van de middelloodlijnen. Dit snijpunt wordt het circumcenter genoemd.

Het is erg belangrijk, vooral voor de student geometrie om de methoden te kennen bij het bepalen van de hoogte en de middelloodlijn. Verschillende formules worden door de student toegepast om ze te vinden.