Wiskunde is een kernvak dat beschikbaar is in het basis-, secundair en zelfs hoger onderwijs. Niet alle mensen kennen wiskunde echter om verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat mensen niet beseffen dat wiskunde, zoals elke andere vaardigheid, training vereist. Problemen oplossen is als leren autorijden: u moet vele uren achter het stuur zitten om een ​​beter begrip te krijgen van de bediening van een auto. Evenzo is het nodig om veel problemen op te lossen, verschillende formules te bestuderen en de definitie van wiskundige termen te leren om superieur te zijn in de wiskunde. Wat de natuurlijke vaardigheden van de wiskunde ook zijn, een volledig of onjuist begrip van wiskundige termen kan nog steeds mislukken. Veel problemen in de algebra, geometrie en trigonometrie kunnen worden opgelost als men weet hoe formules te manipuleren en hoe wiskundige termen te identificeren en te onderscheiden. Begrijpen hoe de formule werkt of wat de term betekent, kan het verschil veranderen tussen het passeren van een wiskunde- of faalpunt.

Uitbreiden en factoring zijn twee veelvoorkomende termen in de wiskunde. Niet iedereen kan echter het verschil tussen hen onderscheiden. Gewoon zeggen dat beide termen te maken hebben met het verwijderen of toevoegen van haakjes in de algebraïsche vergelijking. Ze geven echter geen duidelijk voorbeeld van hoe een bepaalde vergelijking kan worden uitgebreid of gedefinieerd.

Om het verschil tussen de twee termen te achterhalen, gebruiken we twee vergelijkingen. De eerste vergelijking wordt uitgebreid en de tweede vergelijking. Hoe de vergelijking uitbreiden: 2 (3c-2)? Let eerst op de haakjes in de vergelijking. De vergelijking uitbreiden betekent dat u haakjes verwijdert. Om een ​​vergelijking zonder haakjes te verkrijgen, vermenigvuldigen we de waarde boven één, dat wil zeggen elk van de waarden tussen haakjes is gelijk aan 2. Dit betekent dat 2 vermenigvuldigd wordt met 3 en vermenigvuldigd met 2 met -2. De resulterende vergelijking is 6c-4. Aangezien de vergelijking geen andere haakjes heeft, wordt deze volledig uitgebreid genoemd.

Als uitbreiding betekent dat u haakjes verwijdert, zijn de uitsluitingsfactoren het tegenovergestelde, omdat dit betekent dat u haakjes aan de vergelijking toevoegt. Hoe produceert één factor de vergelijking xy + 3x? Eerst bekijken we de gemeenschappelijke variabele tussen de twee waarden, namelijk x. De rest van de vergelijking Y + 3 staat tussen haakjes. De bevestigde versie van de vergelijking xy + 3x is x (y + 3).

Nu het verschil tussen deze twee termen is uitgelegd, begrijpt iemand hoe belangrijk het is om de exacte definitie van wiskundige termen te kennen. Weten hoe u een vergelijking kunt uitbreiden of uitsluiten, kan een probleem helpen oplossen. Het staat ook niet alleen toe om vergelijkingen op te lossen, maar ook om objectief het verschil tussen twee wiskundige termen uit te leggen.

Samenvatting:

1. Om wiskunde onder de knie te krijgen, is een grondige kennis van formules en wiskundige termen noodzakelijk.

2. Twee veelgebruikte wiskundige termen en factoring hebben één ding gemeen: ze hebben betrekking op het toevoegen of verwijderen van haakjes in de algebraïsche vergelijking.

3. Het uitbreiden van de algebraïsche vergelijking betekent dat je haakjes moet verwijderen. Om haakjes te verwijderen, wordt de waarde buiten haakjes vermenigvuldigd met elk van de waarden tussen haakjes.

4. Aan de andere kant betekent het ontbinden van de algebraïsche vergelijking het toevoegen van haakjes aan deze vergelijking. Dit kan worden bereikt door de meest gebruikte waarde in de vergelijking af te leiden en vervolgens de resterende waarden tussen haakjes te verdelen.

Referenties