La Nina tegen El Nino

Hoewel zowel La Nina als El Nino fenomenen zijn die mogelijk worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde, zijn het beide twee verschillende omstandigheden die zich voordoen in de oppervlaktetemperatuur van de oceaan in de centrale en oostelijke tropische Stille Oceaan. Vissers voor de westkust van Zuid-Amerika zagen in het begin van het nieuwe jaar ongewoon warm water in de Stille Oceaan. Dit zeldzame fenomeen werd El Nino genoemd.

La Nina duidt daarentegen op een koud evenement of een koude aflevering. Zowel El Nino als La Nina zijn Spaanse termen die verschil laten zien wat hun innerlijke betekenissen betreft. El Niño vertegenwoordigt kind Christus en daarom wordt het fenomeen ook wel El Niño genoemd, omdat het zich rond de tijd van Kerstmis voordoet. La Nina is een Spaanse term aan de andere kant die de betekenis van 'een klein meisje' geeft.

Het fenomeen El Nino treedt op vanwege het feit dat het oppervlak van de oceaan meer dan enkele graden Celsius boven de normale temperatuur wordt opgewarmd. Aan de andere kant doet zich het fenomeen La Nina voor wanneer de situatie precies tegenovergesteld is. Het betekent dat La Nina optreedt vanwege het feit dat de temperatuur van het oceaanoppervlak met enkele graden Celsius lager is dan normaal.

Een van de belangrijke verschillen tussen La Nina en El Nino houdt verband met de frequentie van hun optreden. Er wordt gezegd dat El Nino vaker voorkomt dan La Nina. El Nino is trouwens meer verspreid dan La Nina. Sinds 1975 is La Ninas eigenlijk maar half zo frequent als El Ninos.

Het is er vast van overtuigd dat beide fenomenen het gevolg zijn van de opwarming van de aarde en daarom worden ze beschouwd als afwijkingen van een normaal en acceptabel weerscenario. Beide zijn dus niet gunstig voor het menselijk leven.