Het belangrijkste verschil tussen oxidatie en fermentatie hangt af van het type chemische reactie. Oxidatie is het chemische proces waarbij een verbinding oxidatie ondergaat in aanwezigheid van zuurstof, terwijl fermentatie het chemische proces is waarbij zuren, alcoholen en kooldioxide uit suikers worden geproduceerd in afwezigheid van zuurstof.

Oxidatie en fermentatie zijn biochemische processen. Ze komen van nature voor in levende organismen onder invloed van enzymen en andere co-factoren. Tegenwoordig nemen beide natuurlijke reacties deel aan de industriële productie van biologische moleculen. Daarom is het van groot belang om deze processen te begrijpen en te onderscheiden. Daarom richt dit artikel zich op het bespreken van het verschil tussen oxidatie en fermentatie.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil 2. Wat is oxidatie 3. Wat is gisting 4. Overeenkomsten tussen oxidatie en gisting 5. Zij aan zij vergelijking - Oxidatie versus gisting in tabelvorm 6. Samenvatting

Wat is oxidatie?

Oxidatie is een belangrijke biologische reactie die voornamelijk plaatsvindt in aerobe organismen. Het omvat de absorptie van zuurstof door een verbinding om zichzelf in een andere verbinding te transformeren. Oxidases zijn de belangrijkste enzymen die de oxidatiereactie katalyseren. Oxidatie van biologisch materiaal kan spontaan of gecontroleerd zijn. Bovendien kan oxidatie van materialen leiden tot positieve en negatieve effecten op basis van het type geoxideerd materiaal. Het kan ook gebeuren via een eenstapsreactie met slechts één enzym of kan een meerstapsreactie zijn waarbij veel enzymen betrokken zijn.

Oxidatie speelt een belangrijke rol in de meeste metabole routes in organismen op een hoger niveau. De routes die oxidatie ondergaan, omvatten oxidatieve fosforylering voor de productie van ATP en beta-oxidatie van vetzuren voor de productie van Acetyl Co A.

Verder is oxidatie een belangrijk proces bij de vervaardiging van fijne thee. In plaats van fermentatie uit te voeren, speelt oxidatie een belangrijke rol omdat het de polyfenolen in de plant niet uitput. Het behoud van polyfenolen in de thee is dus niet schadelijk voor de kwaliteit van de thee. Bij de productie van thee is het enzym polyfenoloxidase van groot belang. Wanneer de metabolieten, catechines in thee genoemd, in contact komen met zuurstof, begint de oxidase te werken en produceert polyfenolen met een hoger molecuulgewicht. Deze polyfenolen zijn dus in staat om aroma en kleur toe te voegen aan de zwarte thee. Bij theeproductie vindt oxidatie echter plaats onder gecontroleerde omstandigheden, die onderscheid maken tussen verschillende theesoorten.

Wat is gisting?

Fermentatie is het proces dat plaatsvindt onder anaërobe omstandigheden. Daarom vindt het plaats in afwezigheid van moleculaire zuurstof. Veel microben, planten en menselijke spiercellen kunnen fermenteren. Tijdens de gisting vindt omzetting van suikermoleculen in alcoholen en zuren plaats. De chemische reactie wordt veel gebruikt bij de industriële productie van zuivelproducten, bakkerijproducten en alcoholische dranken.

In de natuurlijke context zijn er twee hoofdtypen van gisting, die beide de betrokkenheid van enzymen vereisen. Deze twee processen zijn melkzuurfermentatie en ethanolfermentatie. Bij melkzuurfermentatie vindt omzetting van het pyruvaatsuikerdeel in melkzuur plaats onder invloed van melkzuurdehydrogenase. Melkzuurfermentatie vindt voornamelijk plaats in bacteriën en in menselijke spieren. De opbouw van melkzuur in menselijke spieren leidt tot het ontstaan ​​van krampen. Ethanolfermentatie vindt voornamelijk plaats in planten en in sommige microben. De enzymen acetaldehyde-decarboxylase en ethanoldehydrogenase vergemakkelijken dit proces.

Wat zijn de overeenkomsten tussen oxidatie en gisting?

  • Oxidatie en fermentatie zijn biochemische processen die energie kunnen produceren in levende systemen. Beide processen vereisen de betrokkenheid van enzymen. Ook gaan deze processen uit van een organische verbinding. Daarom vindt de initiatie van beide processen plaats in aanwezigheid van organische verbindingen. Bovendien zijn het natuurlijke processen die plaatsvinden in levende organismen; tegenwoordig worden ze echter in veel industriële processen gebruikt.

Wat is het verschil tussen oxidatie en gisting?

De twee termen oxidatie en fermentatie zijn duidelijk twee verschillende processen die plaatsvinden in levende organismen. Beide processen kunnen echter energie genereren, hoewel het chemische proces achter de twee termen verschilt. Oxidatie verwijst naar oxidatie van een verbinding in aanwezigheid van enzymen en moleculaire zuurstof, terwijl fermentatie verwijst naar de transformatie van suikers in zuren en alcoholen in aanwezigheid van enzymen en afwezigheid van moleculaire zuurstof. Dus dit is het belangrijkste verschil tussen oxidatie en fermentatie.

Bovendien is het type enzymen dat tijdens de reacties wordt gebruikt ook een verschil tussen oxidatie en fermentatie. Oxidases katalyseren oxidatiereacties, terwijl melkzuurdehydrogenase, acetaldehyde-decarboxylase en ethanoldehydrogenase de fermentatie katalyseren. Bovendien hebben ze een gevarieerd aantal toepassingen in de industrie. Oxidatie is belangrijk in de thee-industrie voor de productie van polyfenolen; in aerobe organismen is het noodzakelijk voor de productie van energie. Aan de andere kant is gisting belangrijk in veel industriële processen zoals de zuivelindustrie, de bakkerij-industrie en de alcoholindustrie, om energie op te wekken in de spieren, enz. Daarom leiden de toepassingen een verder verschil tussen oxidatie en gisting.

Verschil tussen oxidatie en gisting in tabelvorm

Samenvatting - Oxidatie versus gisting

Samenvattend het verschil tussen oxidatie en fermentatie, oxidatie is het losmaken van elektronen uit een verbinding om een ​​andere verbinding te vormen in aanwezigheid van enzymen en moleculaire zuurstof, terwijl fermentatie het proces is van het transformeren van suikerdeeltjes in zuren en alcoholen in afwezigheid van zuurstof. Beide processen spelen een belangrijke rol in verschillende industriële processen, hoewel ze in sommige gevallen verkeerd worden geïnterpreteerd. De meeste microben die in staat zijn de biochemische reacties van oxidatie en fermentatie uit te voeren, zijn van fundamenteel belang bij de ontwikkeling van op biotechnologie gebaseerde industriële productieprocessen.

Referentie:

1. Jurtshuk, Peter en Jr. "Bacterieel metabolisme." Medische microbiologie. 4e editie., US National Library of Medicine, 1 januari 1996, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "Linolzuur beta-oxidatie" door Keministi - Eigen werk (CC0) via Commons Wikimedia 2. "Ethanolfermentatie" door David B. Carmack Jr. - Eigen werk (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia