Perfecte competitie versus monopolistische competitie

Perfecte en monopolistische competities zijn beide vormen van marktsituaties die het concurrentieniveau binnen een marktstructuur beschrijven. Perfecte concurrentie en monopolistische concurrentie verschillen van elkaar in die zin dat ze volledig verschillende marktscenario's beschrijven die verschillen in prijzen, niveaus van concurrentie, aantal marktspelers en soorten verkochte goederen met zich meebrengen. Het artikel geeft een duidelijk overzicht van wat elk type concurrentie voor marktspelers en consumenten betekent en laat hun verschillende verschillen zien.

Wat is perfecte competitie?

Een markt met perfecte concurrentie is een groot aantal kopers en verkopers die een identiek product kopen en verkopen. Aangezien het product in al zijn kenmerken identiek is, is de prijs die alle verkopers in rekening brengen een uniforme prijs. De economische theorie beschrijft dat marktspelers in een perfecte concurrentiemarkt op zichzelf niet groot genoeg zijn om marktleider te kunnen worden of prijzen vast te stellen. Aangezien de verkochte producten en vastgestelde prijzen identiek zijn, zijn er geen belemmeringen voor het betreden of verlaten van een dergelijke markt.

Het bestaan ​​van dergelijke perfecte markten is vrij zeldzaam in de echte wereld, en de perfect concurrerende markt is een formatie van economische theorie om andere vormen van marktconcurrentie, zoals monopolistisch en oligopolistisch, beter te begrijpen.

Wat is monopolistische concurrentie?

Een monopolistische markt is een markt met een groot aantal kopers, maar een zeer klein aantal verkopers. De spelers in dit soort markten verkopen goederen die van elkaar verschillen en kunnen daarom verschillende prijzen aanrekenen, afhankelijk van de waarde van het product dat op de markt wordt aangeboden. In een monopolistische concurrentiesituatie, aangezien er slechts een paar verkopers zijn, heeft één grotere verkoper controle over de markt en heeft daarom controle over prijzen, kwaliteit en productkenmerken. Er wordt echter gezegd dat een dergelijk monopolie slechts op de korte termijn zal duren, omdat dergelijke marktmacht op de lange termijn neigt te verdwijnen naarmate nieuwe bedrijven de markt betreden, waardoor er behoefte is aan goedkopere producten.

Wat is het verschil tussen perfecte concurrentie en monopolistische concurrentie?

Perfecte en monopolistische concurrentiemarkten hebben vergelijkbare handelsdoelen die de winstgevendheid maximaliseren en verliezen vermijden. De marktdynamiek tussen deze twee vormen van markten is echter heel verschillend. Monopolistische concurrentie beschrijft een imperfecte marktstructuur die volkomen tegengesteld is aan perfecte concurrentie. Perfecte concurrentie verklaart een economische theorie van een markt die in werkelijkheid niet bestaat.

Samenvatting:

Perfecte competitie versus monopolistische competitie

  • Perfecte en monopolistische competities zijn beide vormen van marktsituaties die het concurrentieniveau binnen een marktstructuur beschrijven.
  • Een markt met perfecte concurrentie is een groot aantal kopers en verkopers die een identiek product kopen en verkopen.
  • Een monopolistische markt is een markt met een groot aantal kopers, maar een zeer klein aantal verkopers. De spelers in dit soort markten verkopen goederen die van elkaar verschillen en kunnen daarom verschillende prijzen aanrekenen.
  • Monopolistische concurrentie beschrijft een imperfecte marktstructuur die volkomen tegengesteld is aan perfecte concurrentie.
  • Perfecte concurrentie verklaart een economische theorie van een markt die in werkelijkheid niet bestaat.