Prime versus samengestelde nummers

Wiskunde kan leuk zijn voor degenen die de concepten begrijpen, maar het kan een nachtmerrie zijn voor degenen die het terloops gebruiken. Dit is zeer goed van toepassing op het priemgetal en het samengestelde getalconcept, dat vrij eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is. Maar degenen die geen onderscheid kunnen maken tussen deze twee soorten getallen doen het vaak ellendig in hun wiskunde-examens. Dit artikel zal de verschillen tussen priemgetal en samengesteld getal benadrukken zodat ze duidelijk worden in de hoofden van de lezers.

priemgetallen

We weten wat natuurlijke getallen zijn, niet? Alle getallen vanaf één worden natuurlijke getallen genoemd en worden geschreven als

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Nu is een priemgetal een natuurlijk getal dat geen restanten achterlaat wanneer het wordt gedeeld door zichzelf of een getal. Priemgetal is niet deelbaar door een ander, behalve deze twee getallen. Dit houdt in dat er slechts twee factoren van een priemgetal zijn, omdat het niet door een ander getal kan worden gedeeld. Laten we een voorbeeld bekijken.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Samengestelde getallen

Elk natuurlijk getal dat deelbaar is door een ander getal, behalve één, wordt zelf een samengesteld getal genoemd. Laten we voorbeelden nemen.

9 is een getal dat deelbaar is door 3, behalve 9 en 1, wat betekent dat het een samengesteld getal is. Hetzelfde kan gezegd worden over 8, 10, 12, 15, 18 of andere soortgelijke getallen omdat ze deelbaar zijn door een ander getal dan zichzelf en 1.

Interessant is dat, behalve 2, alle andere priemgetallen oneven getallen zijn, bijvoorbeeld 3, 5, 7, 11, 13, 17, enzovoort. Alle gehele getallen groter dan 2 en deelbaar door 2 zijn samengestelde getallen. Evenzo zijn, hoewel 5 een priemgetal is, alle getallen die eindigen op 5 en groter dan 5 samengestelde getallen.

0 en 1 zijn geen priemgetallen of samengestelde getallen.