Zout versus natrium | Natrium versus natriumchloride | Eigenschappen, gebruik

Natrium is een vitaal element in ons lichaam. De dagelijkse dosis natrium die nodig is voor een gezond lichaam is 2.400 milligram. Mensen nemen natrium in hun dieet op in verschillende vormen, en de belangrijkste natriumbron is zout of natriumchloride.

Natrium

Natrium, gesymboliseerd als Na, is een element uit groep 1 met atoomnummer 11. Natrium heeft eigenschappen van een metaal uit groep 1. De elektronenconfiguratie is 1s2 2s2 2p6 3s1. Het kan één elektron vrijgeven, dat zich in de subbaan van 3s bevindt en een +1 kation produceren. De elektronegativiteit van natrium is zeer laag, waardoor het kationen kan vormen door een elektron te doneren aan een hoger elektronegatief atoom (zoals halogenen). Daarom maakt natrium vaak ionische verbindingen. Natrium bestaat als een zilverachtige kleur vaste stof. Maar natrium reageert zeer snel met zuurstof wanneer het wordt blootgesteld aan lucht, en vormt zo een oxidelaag in een doffe kleur. Natrium is zacht genoeg om met een mes te snijden, en zodra het snijdt, verdwijnt de zilverachtige kleur als gevolg van de oxidelaagvorming. De dichtheid van natrium is lager dan die van water, dus het drijft in water terwijl het krachtig reageert. Natrium geeft een schitterende gele vlam wanneer het in de lucht brandt. Natrium is een essentieel element in levende systemen om het osmotische evenwicht te behouden, voor zenuwimpulsoverdracht enzovoort. Natrium wordt ook gebruikt om verschillende andere chemicaliën, organische verbindingen en voor natriumdamplampen te synthetiseren.

Zout

Zout of natriumchloride, dat we in levensmiddelen gebruiken, kan gemakkelijk worden geproduceerd uit zeewater (pekel). Dit gebeurt op grote schaal, omdat mensen uit alle hoeken van de wereld elke dag zout gebruiken voor hun voedsel. Zeewater bevat hoge concentraties natriumchloride; verzamel daarom natriumchloride kristallen in een gebied en door het water te laten verdampen met behulp van zonne-energie. De waterverdamping gebeurt in verschillende tanks. In de eerste tank wordt zand of klei in het zeewater afgezet. Het zoute water uit deze tank wordt naar een andere gestuurd waar; calciumsulfaat wordt afgezet als het water verdampt. In de laatste tank wordt zout afgezet en daarmee worden andere onzuiverheden zoals magnesiumchloride en magnesiumsulfaat neergeslagen. Deze zouten worden vervolgens verzameld in kleine bergen en kunnen daar een bepaalde periode blijven. Tijdens deze periode kunnen andere onzuiverheden oplossen en kan enigszins zuiver zout worden verkregen. Zout wordt ook verkregen uit mijnbouwzout, ook wel haliet genoemd. Het zout in steenzout is enigszins zuiverder dan zout verkregen uit pekel. Steenzout is een NaCl-neerslag die het resultaat is van het verdampen van oude oceanen miljoenen jaren geleden. Grote afzettingen zoals deze zijn te vinden in Canada, Amerika en China, enz. Het geëxtraheerde zout wordt op verschillende manieren gezuiverd om het geschikt te maken voor consumptie, en dit wordt tafelzout genoemd. Afgezien van het gebruik in voedsel, heeft zout vele andere toepassingen. Het wordt bijvoorbeeld in de chemische industrie gebruikt voor verschillende doeleinden en als een bron van chloride. Verder wordt het in cosmetica gebruikt als een scrub.