Sympathie versus medelijden

Sympathie, empathie, compassie, medelijden, enz. Zijn enkele Engelse woorden die vergelijkbare betekenissen hebben. Veel mensen blijven verward tussen sympathie en medelijden, vaak met behulp van de ene wanneer ze de andere bedoelen. Je hebt medelijden met de toestand van iemand terwijl je medelijden met hem hebt, maar je sympathiseert ook met hem waardoor het moeilijk voor je is om het juiste woord te kiezen dat je voor hem voelt. Dit artikel gaat nader in op sympathie en medelijden om hun verschillen te benadrukken en u in staat te stellen het juiste woord in een bepaalde context te gebruiken.

Sympathie

Sympathie is een veel voorkomende menselijke emotie die men voelt voor een ander mens. Dit is een emotie die een persoon laat weten dat je er met hem bent en zijn gevoelens deelt. Als iemand bijvoorbeeld slechte tijden doormaakt, kunt u met hem meevoelen en hem laten weten hoe u zijn verdriet, verdriet of leed begrijpt. Wanneer iemand overlijdt en je bent daar met de familie van de overledene, bied je je medeleven aan om hen te laten weten dat je er bent in hun tijd van verdriet en verdriet.

Jammer

Medelijden is een woord dat gevoelens van verdriet voor anderen aanduidt, vooral wanneer ze in moeilijkheden verkeren door verdriet of pijn. Medelijden heeft een enigszins negatieve connotatie omdat het kan verwijzen naar gevoelens van neerbuigendheid. Als je een gehandicapte ziet, ben je vervuld van medelijden en begin je medelijden met hem te krijgen. Er zijn ook momenten waarop je wordt geraakt door het ongeluk van een persoon en medelijden begint te krijgen met zijn slechte toestand.

Wat is het verschil tussen sympathie en medelijden?

• Je voelt je slecht of sorry als je medelijden hebt met iemand, terwijl deze gevoelens afwezig kunnen zijn in sympathie.

• Sympathie kan betekenen dat u met iemand in contact staat wanneer hij een moeilijke fase of tijd doormaakt. Het laat hem weten dat je zijn verdriet of leed deelt.

• Medelijden kan enigszins negatieve connotaties hebben, terwijl sympathie gevoelens delen.

• U bent vervuld van medelijden wanneer u een gehandicapte ziet, maar u betuigt uw medeleven wanneer u een gezin bezoekt dat is overleden of is overleden bij iemand in de buurt.

• Jammer, je hebt medelijden, maar uit medeleven begrijp je zijn gevoelens.