Tea Party vs Republikeinen

Het verschil tussen Tea Party en Republikeinen komt voort uit het feit dat de eerste een politieke beweging is, terwijl de laatste een politieke partij in de Verenigde Staten is. Republikeinen zijn van de republikeinse politieke partij die door de anti-slavernij-activisten in 1854 is opgericht. Anderzijds is de Tea-party een populistische beweging in de Verenigde Staten van Amerika. Het wordt gevormd uit de lokale en nationale protesten. Dit is het belangrijkste verschil tussen theekransjes en republikeinen. Afgezien van dit belangrijkste verschil, zijn er enkele andere verschillen die men kan vaststellen tussen de Tea Party en de Republikeinen. We zullen in de loop van dit artikel op deze verschillen letten. Laten we eerst eens kijken wie de republikeinen zijn en waar het theekransje allemaal om draait.

Wie zijn republikeinen?

De Republikeinen zijn de leden van de Republikeinse partij die werd gevormd door de anti-slavernij-activisten in 1854. De Republikeinen worden beschouwd als de meerderheid in de Verenigde Staten. De republikeinse partij kwam in 1860 als eerste aan de macht. Abraham Lincoln was de eerste presidentiële kandidaat van de republiekpartij die de verkiezingen won. Uiteindelijk won hij de verkiezingen en werd hij uitgeroepen tot president van de Verenigde Staten van Amerika. In moet worden opgemerkt dat hij nog steeds een president is, die veel wordt geëerd en geliefd, niet alleen door de mensen van de Verenigde Staten, maar zelfs door buitenstaanders.

Vanwege het grote verleden wordt de Republikeinse Partij anders de Grand Old Party genoemd. Ze zijn dus de oppositie tegen de liberale democraten bij de Amerikaanse verkiezingen. Het is interessant om op te merken dat de Republikeinse Partij het conservatisme van de Amerikanen in de politieke arena weerspiegelt.

Als politieke partij heeft de Republikeinse Partij een zeer georganiseerde structuur met een leider. Net als elke andere gevestigde politieke partij heeft het een eigen grondwet die haar politieke positie in de samenleving bepaalt.

Verschil tussen Tea Party en Republikeinen

Wat is Tea Party?

Theekransje is een beweging die een populaire status heeft in de huidige politieke arena van de Verenigde Staten. De naam Tea Party, volgens de Tea Party-activisten, is een resultaat van de inspiratie van het Boston Tea Party-incident, dat plaatsvond tijdens de Amerikaanse revolutie.

The Tea Party als een beweging wordt alleen als een minderheid in de Verenigde Staten beschouwd. Het is interessant om op te merken dat de Tea Party in 2009 enorm populair werd, in welke periode verschillende wetten werden aangenomen. Deze wetten omvatten Health Care Reform Bill en American Recovery en de beroemde Reinvestment Act. Er wordt gezegd dat de Emergency Economic Stabilization Act ook tot stand is gekomen dankzij de inspanningen van de beweging van de Tea Party.

De Tea Party steunt ook het standpunt van lagere uitgaven door de overheid. Ze verheffen hun stem tegen de verhoogde overheidsuitgaven. Ze staan ​​erop dat de overheid ook meer aandacht besteedt aan de vermindering van de nationale schuld.

Tea Party heeft niet veel van een zeer georganiseerde structuur zoals de Republikeinen. Het werkt als een losse combinatie van nationale en lokale groepen die hun stem verheffen tegen bepaalde kwesties. Ze houden zich niet veel bezig met sociale kwesties, omdat ze interne meningsverschillen willen vermijden die de beweging zouden schaden. Ze richten zich meer op kwesties zoals economische kwesties die het land als geheel raken.

Verschil tussen Tea Party en Republikeinen

Wat is het verschil tussen Tea Party en Republikeinen?

• Tea Party versus Republikeinen:

• Republikeinen zijn de leden van de Republikeinse Partij van de Verenigde Staten van Amerika.

• Tea Party is een huidige Amerikaanse politieke beweging met veel deelnemers.

• Vestiging:

• De Republikeinen vormden de Republikeinse Partij in 1854.

• De Tea Party-beweging werd populair in 2009.

• Georganiseerde structuur:

• Republikeinen hebben een geweldige organisatiestructuur omdat het een gevestigde politieke partij is die haar eigen politieke doelen heeft.

• The Tea Party wordt beschouwd als een beweging die weinig centraal staat, aangezien er verschillende autonome groepen in de partij bestaan.

• Bedenkingen:

• Republikeinen besteden aandacht aan sociale, economische, politieke kwesties en andere kwesties die het land als geheel raken, aangezien zij een politieke partij zijn.

• Tea Party is meer geïnteresseerd in economische en beperkte overheidskwesties. Ze willen niet veel deelnemen aan de sociale kwesties.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen Tea Party en Republikeinen. Zoals je kunt zien, zijn Republikeinen lid van de Republikeinse Partij, terwijl Tea Party een beweging is.

Afbeeldingen met dank aan:


  1. 2012 Republikeinse Nationale Conventie door Jayel Aheram (CC BY 2.0) Tea Party-demonstranten op het West-gazon van het Capitool en de National Mall op 12 september 2009 door NYyankees51 (CC BY-SA 3.0)