Getuigenis versus getuigenis
 

Als het gaat om het juridische veld, is het verschil tussen getuigenis en getuigenis van groot belang. Zoals we allemaal weten, zijn er binnen het veld van de wet veel termen die dezelfde betekenis lijken te hebben, maar toch subtiel onderscheid hebben. Eens kan worden gezegd dat de termen ‘Getuigenis’ en ‘Getuigenis’ dit punt het beste illustreren. Ze vormen een raadsel in die zin dat velen van ons de termen vaak als een en hetzelfde verstaan, terwijl er in feite een klein verschil tussen de twee is. Dit verschil is zo subtiel dat het bijna het onderscheid vervaagt wat resulteert in een spoor van verwarring. De meesten van ons zijn enigszins bekend met de term ‘Getuigenis’ die traditioneel verwijst naar de beëdigde verklaring van een getuige in de rechtbank, of een verklaring afgelegd door een persoon onder ede of bevestiging voor een rechtbank. De definitie van de term ‘Getuigenis’ is echter met name in een juridische context niet zo bekend voor velen van ons.

Wat is getuigenis?

Zoals hierboven vermeld, wordt Getuigenis conventioneel gedefinieerd als een plechtige verklaring door een getuige onder ede of bevestiging. Deze verklaring wordt meestal afgelegd voor een rechtbank. Een getuigenis kan meestal in schriftelijke vorm of mondeling worden gegeven, hoewel de laatste een meer populaire methode van aangifte is. Deze verklaring van de getuige betreft de feiten die betrekking hebben op een bepaalde gebeurtenis, omstandigheid of gebeurtenis. Het wordt ook erkend als een soort bewijsmateriaal, gegeven om een ​​bepaald feit of feiten in een zaak te bewijzen. Houd er rekening mee dat wanneer een persoon onder ede of bevestiging een dergelijke verklaring aflegt, hij / zij zweert of belooft de waarheid te verklaren. Zo zal een persoon die een valse verklaring aflegt of valse of onjuiste feiten vermeldt, worden belast met meineed.

Verschil tussen getuigenis en getuigenis

Wat is getuigenis?

In het algemeen wordt de term ‘Getuigenis’ meestal gebruikt om te verwijzen naar een schriftelijke of mondelinge aanbeveling over het karakter of de kwalificaties van een persoon of met betrekking tot de waarde van een dienst of product. Deze definitie impliceert een subjectief aspect in die zin dat het een persoonlijke mening tot uitdrukking brengt of de uitdrukking is van persoonlijke waardering of goedkeuring. In een juridische context is het echter iets anders. Traditioneel verwijst een Getuigenis in de wet naar een schriftelijke verklaring die wordt gegeven ter ondersteuning van een bepaald feit, waarheid of bewering. Het is belangrijk op te merken dat een getuigenis ook mondeling kan worden gegeven en niet hoeft te worden beperkt tot schriftelijke vorm. Beschouw een getuigenis als een schriftelijke of mondelinge goedkeuring of, in eenvoudiger bewoordingen, goedkeuring van een bepaald feit of claim. In sommige gevallen verwijst een Getuigenis naar een verklaring ter ondersteuning van de Getuigenis van een getuige of met andere woorden ter ondersteuning van de feiten zoals verklaard door een getuige.

Wat is het verschil tussen getuigenis en getuigenis?

• Een getuigenis verwijst naar een verklaring afgelegd door een persoon onder ede of bevestiging voor een rechtbank.

• Getuigenis daarentegen geeft een verklaring aan ter ondersteuning van een bepaald feit, een bepaalde waarheid of een bepaalde claim.

• De term ‘Getuigenis’ vormt de verklaring van een getuige in een gerechtelijke procedure.

• Een getuigenis daarentegen dient als een soort supplement of iets dat wordt gebruikt om een ​​getuigenis te ondersteunen.

Afbeeldingen met dank aan:


  1. Getuigenis afleggen door Jeremy112233 (CC BY 3.0)